Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

 

1. REKLAMACJA
 

Reklamacją jest objęty cały asortyment sprzedawany w naszej hurtowni.

 

REKLAMACJA POSPRZEDAŻNA
 

1. Obuwie do reklamacji przyjmujemy czyste! 

2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, lub zostanie zwrócona gotówka przelewem bankowym.

3. Reklamowane obuwie powinno zawierać druk reklamacyjny opisującą wadę z powodu, której reklamacja została przyjęta.

4. Po uzbieraniu kilku par do reklamacji, klient ma możliwość odesłania ich na koszt HURTOWNI ABC. Zgłasza nam to na @.lub telefonicznie. Wysyłamy wtedy kuriera i pod wskazanym adresem zabiera on zapakowane reklamacji. 

REKLAMACJA PRZEDSPRZEDAŻNA
 

Jeżeli w otrzymanym nowym towarze występują wady fabryczne, uszkodzenia bądź pomyłki w parowaniu itp. takie obuwie podlega zwrotowi lub wymianie. Można je do nas odesłać lub uzbierać większą ilość wtedy my je odbierzemy sami, patrz punkt 1.3.

 

2. ZWROT TOWARU
 

Prawo do zwrotu towaru opisuje punkt VII w Regulaminie - link

 

3. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ADRESAT: HURTOWNIA OBUWIA ABC Krzysztof Szpala, ul. Dunikowskiego 5, 33-103 Tarnów

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym*odstąpieniu od:

- umowy sprzedaży następujących rzeczy*,

- umowy dostawy następujących rzeczy*,

- umowy o świadczenie następującej usługi*,

 

DATA ZAWARCIA UMOWY*/ODBIORU*

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej

Data

 

* - NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ / SKASOWAĆ

 

 

 

 

 

 

pixelpixel